Allen Carr - the easy way.

2019. Haifa. Rehovot

אלן קאר- הרשת לשיחרור מהתמכרויות

במהלך שנת 2019 הרשת פתחה שני סניפים חדשים והכל אחד מהם נדרשתי לתכנן ולעצב משרדים ומחלקת שיווק ומכירות, חדר סדנאות לטובת סדנאות הגמילה ואולם קבלה. בעיצוב הרשת באו לידי ביטוי ערכי החברה, צבעי המותג וכמובן הצרכים הטכניים שלהם. למרות החללים השונים מבחינת המבנה והגודל ניתן לראות כבר מהכניסה למקום שמדובר בסניפים של אותה רשת

1/4