Super sonic. 2016. Tel Aviv

Photographer Roman Shabsok

K3.jpg

1/9

סופרסוניק. כלבו שלום

חברה צעירה ודינאמית. רצים ומתקדמים. וכך גם ביקשו שהעיצוב יהיה. צבעוני וקלי.

ההשראה נלקחה מעולם הקומיקס, בו בכל ריבוע קורה קסם אחר. והכל משלים לסיפור שלם ומגובש