Soa energy. 2020. Tel Aviv.

Photographer Eyal Tagar

משרד שהתחיל כהשקעה

החלל נרכש ע"י משקיעים ותוך כדי השיפוץ נמצאו שוכרים פוטנציאלים

מיד ששוחחתי עם לקוחות הקצה והבנתי שמדובר בחברה שעוסקת בקידוחי נפט, כבר באותה השיחה נוצר לי ארגז כלים צבעים וחומרים שהם חגיגה עבורי. החלל קיבל צבעי אדמה ויחד עם זאת שמרתי על אווריויות ושמחה אופיינית

eyalta_photo_06499 copy.jpg
eyalta_photo_06413 copy.jpg
eyalta_photo_06499 copy.jpg
eyalta_photo_06429-HDR copy.jpg
eyalta_photo_06541-HDR copy.jpg
eyalta_photo_06462-HDR copy.jpg
soa energy office .jpg
eyalta_photo_06527-HDR copy.jpg