Soa energy. 2020. Tel Aviv.

Photographer Eyal Tagar

משרד שהתחיל כהשקעה

החלל נרכש ע"י משקיעים ותוך כדי השיפוץ נמצאו שוכרים פוטנציאלים

מיד ששוחחתי עם לקוחות הקצה והבנתי שמדובר בחברה שעוסקת בקידוחי נפט, כבר באותה השיחה נוצר לי ארגז כלים צבעים וחומרים שהם חגיגה עבורי. החלל קיבל צבעי אדמה ויחד עם זאת שמרתי על אווריויות ושמחה אופיינית

תרשמו לניוזלטר, מבטיחה בלי ספאם