Sorpol. 2020. Ashdod.

Photographer gideon Levin

בנין משרדים בתוך מרכז לוגיסטי

כשהצגתי בפני המנכ"ל והבעלים את הקונספט הראשוני, הסברתי שאני רוצה לדבר על המסע

שהמכולות העצומות שלהם עוברות מארצות רחוקות, המסע של הסחורות, והמסע המשפחתי של חברה שהתחילה כמפעל לגומי לפני עשרות שנים והפכה לחברה גדולה ועוצמתית שכבר 3 דורות שומרת על האופי והייחודיות

DSC_5519 copy.jpg
DSC_5467 copy.jpg
DSC_5441 copy.jpg
DSC_5235 copy.jpg
DSC_5442 copy.jpg
DSC_5419 copy.jpg
DSC_5537 copy.jpg
DSC_5150 copy.jpg
DSC_5474 copy.jpg
DSC_5355 copy.jpg
DSC_5250 copy.jpg
DSC_5219 copy.jpg
DSC_5214 copy.jpg
DSC_5173 copy.jpg