Sorpol. 2020. Ashdod.

Photographer gideon Levin

בנין משרדים בתוך מרכז לוגיסטי

כשהצגתי בפני המנכ"ל והבעלים את הקונספט הראשוני, הסברתי שאני רוצה לדבר על המסע

שהמכולות העצומות שלהם עוברות מארצות רחוקות, המסע של הסחורות, והמסע המשפחתי של חברה שהתחילה כמפעל לגומי לפני עשרות שנים והפכה לחברה גדולה ועוצמתית שכבר 3 דורות שומרת על האופי והייחודיות

תרשמו לניוזלטר, מבטיחה בלי ספאם