Pico partners. 2020. Tel Aviv.

Photographer LUZ

אפקט הוואוו בשדרות רוטשילד

תוך כדי ימי הקורונה, סגר, ואי וודאות, הוחלט לצאת לשיפוץ מהיסוד של המשרדים האלו בקומה השלישית בבניין לשימור מהיפים בשדרה. חלונות גדולים, המון אור וחדרים מרווחים, יצרתי משרד שמשרת את הצרכים של העובדים ועם זאת בחללים הציבוריים מאפשר לבעלים לקבל את האפקט המרשים כבר מהכניסה

Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-50.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-21.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-52.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-17.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-37.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-1.jpg
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-5.jpg
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-18.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-8.jpg
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-12.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-11.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-33.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-35.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-20.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-36.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-30.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-55.jp
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-7.jpg
Pico_offices_-_Tamar_rosen_©__LUZ-14.jp