top of page

תכנון ועיצוב קומת משרדים בבניין חדש באזור התעשייה של פתח תקווה. זו חברה משפחתית ותיקה בבעלות אב ובן. א.פפיש מהנדסים מתכנני אינסטלציה ומתכננים פרויקטים בקנה מידה עצום, דווקא במשרדים שלהם היה להם חשוב לדייק את הפרטים הקטנים ולאפשר למהנדסים סביבת עבודה נעימה. 

Photographer Eyal Tagar

Papish Engineers
חברת הנדסה משפחתית

בניין ששון חוגי. פתח תקווה

2023

קיסר 5110
bottom of page