Kids clinic. 2019. Tel Aviv

Photographer Shiran Carmel

מרפאת הילדים. ד"ר שרון שגב דומאי וד"ר מיכל גרינפלד . הרופאות ביקשו ליצור לעצמן מקום עבודה שהוא בית, חם, נעים, מזמין ומכיל

המטרה היתה ליצור מרפאה שמתאימה לילדים אבל מכבדת גם את הגדולים שממתינים ביחד איתם. חדרי הטיפולים מצוידים בציוד הרפואי הנדרש, חדר ההנקה הולבש בריהוט רך, ובחלל ההמתנה נפתחו חלונות על מנת לזכות באור טבעי. חדר ההמתנה טופל בצבעים מאירים לוחות מגנטיים ומד גובה לעקוב אחרי הגדילה של המטופלים הקטנים

KidsClinic-7.5.19-2-new.jpg
KidsClinic-7.5.19-158new.jpg
KidsClinic-7.5.19-134new.jpg
KidsClinic-7.5.19-162new.jpg
KidsClinic-7.5.19-6-new.jpg
KidsClinic-7.5.19-9new.jpg
KidsClinic-7.5.19-24new.jpg
KidsClinic-7.5.19-160new.jpg
KidsClinic-7.5.19-158new.jpg
KidsClinic-7.5.19-159new.jpg
KidsClinic-7.5.19-154new.jpg
KidsClinic-7.5.19-143new.jpg
KidsClinic-7.5.19-84new.jpg
KidsClinic-7.5.19-133-new.jpg