top of page

בין מטעי זיתים ברמות מנשה, עומד מבנה בין 2 קומות. בקומה התחתונה מרכז לוגיסטי מתקדם, ובקומה העליונה המטה הצפוני של החברה. 
בתכנון המשרדים, שמרתי על מרחב גדול ככל האפשר, ממש כמו המרחב הטבעי בחוץ,  והצבעוניות שנבחרה מגיעה מהאדמה ומעולם חומרי הגלם ומוצרי האפיה.

Photographer Eyal Tagar

Sharon Group

יש חדשנות באפייה

רמת השופט

2022

קיסר 5110
bottom of page