top of page

משרד שהתחיל כהשקעה

החלל נרכש ע"י משקיעים ותוך כדי השיפוץ נמצאו שוכרים פוטנציאלים

מיד ששוחחתי עם לקוחות הקצה והבנתי שמדובר בחברה שעוסקת בקידוחי נפט, כבר באותה השיחה נוצר לי ארגז כלים צבעים וחומרים שהם חגיגה עבורי. החלל קיבל צבעי אדמה ויחד 

Photographer Eyal Tagar

Soa Energy

משרד שהתחיל כהשקעה

תל-אביב

2020

קיסר 5110
bottom of page